Czujniki momentu – zasada działania i budowa

Czujniki momentu to urządzenia służące do pomiaru momentu siły. Moment siły jest wielkością powodującą obrót lub skręcanie wału, na który działa. Pod wpływem działającego na wał momentu siły występują w nim naprężenia skręcające. Czujniki momentu za pomocą układów tensometrycznych mierzą występujące pod wpływem tych naprężeń bardzo małe wartości przemieszczenia kątowego (skręcenia). Pomiarowy mostek tensometryczny jest przyklejony na tzw. elemencie torsyjnym. Jest to metalowy element specjalnie zaprojektowany dla zakresu pomiarowego danego czujnika momentu. Przenosi on moment obrotowy napędu na wałek odbiorczy i ulega skręceniu proporcjonalnie do działającego momentu siły. Znajomość właściwości materiału, z którego zbudowany jest element torsyjny oraz dokładna kalibracja czujnika w laboratorium umożliwiają wyznaczenie wielkości działającego momentu na podstawie sygnału z tensometrów. Sygnał ten jest następnie wzmacniany lub zamieniany na postać cyfrową. Rozwój elektroniki i miniaturyzacja umożliwiły umieszczenie na części skręcanej czujnika, oprócz samego mostka tensometrycznego, całego układu przetwornika analogowo-cyfrowego oraz, jak w przypadku naszych czujników także bezprzewodowego systemu transmisji. Ostatnim elementem układu pomiarowego momentu obrotowego lub statycznego momentu siły, w przypadku czujników TILKOM, jest dowolny przetwornik sygnału cyfrowego właściwego naszym czujnikom, na dowolny sygnał standardowy analogowy lub cyfrowy wykorzystywany w przemyśle i automatyce (0-10V, 4-20mA, 0-5V, -10…10V, RS-232, RS-485, MODBUS, Ethernet).

Czujniki momentu obrotowego do pomiaru na wałach ruchomych

Czujniki momentu dzielą się na dwie główne kategorie w zależności czy mierzą moment na nieruchomej osi, czy też na wale obracającym się. W przypadku wałów ruchomych mówimy o pomiarze momentu obrotowego. Czujniki momentu obrotowego wymagają rozwiązań umożliwiających przesyłanie sygnału z wirującego elementu torsyjnego. W starszych konstrukcjach wykorzystywane były pierścienie ślizgowe i komutatory szczotkowe. W nowoczesnych konstrukcjach, takich jak czujniki momentu TILKOM, sygnał przesyłany jest bezprzewodowo. Zasilanie układu tensometrycznego w części wirującej realizowane jest również bezprzewodowo – poprzez indukcję elektromagnetyczną. Rozwiązania oparte o układ szczotek, choć ciągle wykorzystywane w niektórych czujnikach należy w obecnych czasach uznać za przestarzałe. Czujniki momentu oparte o system bezprzewodowej transmisji i zasilania nazywany również telemetrycznym są znacznie trwalsze (brak elementów zużywających się), precyzyjniejsze (brak zakłóceń i szumów dzięki przesyłaniu sygnału cyfrowego) oraz pozwalają osiągać znacznie większe prędkości obrotowe. Czujniki momentu obrotowego o bezprzewodowym przesyle sygnału z elementu wirującego nazywane są również bezkontaktowymi (ze względu na brak szczotek, które jak już wspomniano kiedyś były rozwiązaniem powszechnym). Bezkontaktowe czujniki momentu mogą być pozbawione łożysk, jak w przypadku modelu TILKOM M40, co pozwala osiągnąć bardzo wysoką prędkość obrotową do 20 tyś. obr/min. Modele ułożyskowane pozwalają natomiast na pozbycie się podstawy czujnika i montaż jedynie elementu na wale. Dzięki zastosowaniu łożysk zewmnętrzna część czujnika zawierająca elektronikę oraz gniazda pomiarowe i zasilające pozostaje nieruchoma. Czujniki zawierające łożyska pozwalają uzyskiwać mniejsze, choć w wielu przypadkach wystarczające, maksymalne prędkości obrotowe. Przykładowo bezłożyskowy czujnik momentu M20C posiada maksymalną prędkości 10 tyś. obr/min.

czujnik momentu obrotowego M20C z łożyskami
Czujnik momentu obrotowego M20C zawiera łożyska i pozwala uzyskać prędkość 10 tyś. obr./min.
bezłożyskowy czujnik momentu obrotowego M40
Bezłożyskowy czujnik momentu obrotowego M40 o prędkości maksymlanej 20 tyś. obr./min.

Czujniki momentu siły do pomiaru wałów statycznych

Niekiedy zdarza się sytuacja, w której badany wał nie obraca się, a jest jedynie poddany skręcaniu. W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania czujników z możliwością obrotu. W naszej ofercie można znaleźć odpowiedni do tego czujnik momentu MA20. Jego konstrukcja jest prostsza, cena niższa. Znajduje on zastosowanie podczas badania nieobrotowych wałów skrętnych. Innym przykładem nieobrotowego czujnika momentu jest MA20B. Dzięki znormalizowanemu kwadratowemu wałkowi nadaje się on idealnie do sprawdzania i kalibracji narzędzi ręcznych.

czujnik momentu siły MA20
Nieobrotowy czujnik momentu siły MA20.
czujnik momentu siły MA20B
Nieobrotowy czujnik momentu MA20B z kwadratowym wałkiem np. do badania narzędzi.

Wielokomponentowe i wieloosiowe czujniki siły i momentu

Najbardziej złożonymi czujnikami momentu są te pozwalające jednocześnie mierzyć momenty oraz siły działające w różnych płaszczyznach. Maksymalnie jednocześnie można mierzyć do 6 składowych stanu obciążenia, składającego się z 3 sił (Fx, Fz, Fy) oraz 3 momentów (Mx, My, Mz). Służy do tego 6-komponentowy dynamometr taki jak M36 Znajduje on zastosowanie szczególnie w robotyce, dostarczając pełnej informacji o stanie obciążenia końcówki manipulatora.

wieloosiowy czujnik siły i momentu
3-osiowy, 6-komponentowy czujnik sił i momentów M36
Czujniki Tilkom z serii M40 to tensometryczne rozwiązania do pomiaru momentu obrotowego na wałach obrotowych i stacjonarnych. Mierzą przekazywany moment, prędkość obrotową oraz moc. Są pozbawione łożysk, dzięki czemu możliwe jest osiąganie bardzo wysokich prędkości obrotowych do 20 000 obr./min. Dostępne w szerokim zakresie nominalnego momentu od ±0,1 Nm do nawet ±300 kNm. Mogą być wykonane w wersji przeciwwybuchowej. Znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłu motoryz […]
Bezkontaktowe, cyfrowe czujniki momentu obrotowego M20C są przeznaczone do pomiarów na osiach obrotowych. Zakres pomiarowy wynosi od 3 Nm do 30 kNm momentu siły w obu kierunkach, a maksymalna prędkość obrotowa to 10 000 obr/min. Posiadają kompaktową konstrukcję oraz montaż kołnierzowy za pomocą sprzęgieł tarczowych MK. Zastosowano w nich łożyska kulkowe.
Czujnik momentu obrotowego M25 to kompaktowy uniwersalny przetwornik dla średniego zakresu pomiarowego od 10 Nm do 2 kNm. Charakteryzuje się gładkim wałem po obu stronach. Możliwe łączenie za pomocą sprzęgieł MB.
Czujnik momentu M40H charakteryzuje się montażem kołnierzowym oraz otworem centralnym. Dostępny w nominalnych zakresach pomiarowych ±3 kNm, ±5 kNm, ±6 kNm.
M40A to czujnik momentu obrotowego o montażu mieszanym. Z jednej strony posiada kołnierz kompatybilny ze sprzęgłem tarczowym MK. Ze strony drugiej zakończony jest gładkim wałem. Dostępne zakresy pomiarowe momentu od 5 Nm do 2 kNm oraz prędkości obrotowej do 20 000 obr./min.
Czujnik momentu siły MA20 to nieobrotowy odpowiednik modelu M20C. Mierzy statyczny oraz dynamiczny (szybkozmienny) moment skręcający badanego wału. Dostępny w zakresie momentu nominalnego od 0,1 Nm do 300 kNm. Posiada mocowanie kołnierzowe kompatybilne ze sprzęgłami tarczowymi MK.
MA20B to nieobrotowy czujnik momentu siły. Wyróżnia go mocowanie kołnierzowe i znormalizowany wałek kwadratowy do kluczy nasadowych 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” oraz 1”. Zakres pomiarowy od 5 Nm do 1 kNm.
Czujnik momentu M20H służy do pomiaru momentu na wale nieruchomym (brak obrotu). Posiada przelotowy otwór centralny oraz mocowanie kołnierzowe, kompatybilne ze sprzęgłami tarczowymi MK.
Czujnik momentu obrotowego M26 może służyć do pomiaru zarówno na wałach wirujących jak i stacjonarnych. Konstrukcja czujnika M26 jest pozbawiona łożysk i pozwala uzyskać bardzo wysokie prędkości obrotowe. Czujnik mierzy moment, prędkość obrotową i w konsekwencji przekazywaną na wale moc.
Czujnik momentu obrotowego M27 wyróżnia się kwadratowym wałkiem i otworem z drugiej strony, do mocowania kluczy nasadowych. Umożliwia np. testowanie kluczy dynamometrycznych lub pomiar momentu dokręcania. Mierzy statyczny oraz dynamiczny moment siły w obu kierunkach.