Główne kategorie

Akcesoria do przetworników siły i przetworników momentu. Dekodery sygnałowe dające możliwość skonfigurowania czujnika z dowolnym wyjściem standardowym analogowym lub cyfrowym. Specjalistyczne sprzęgła tarczowe dedykowane do montażu czujników momentu na wałach cylindrycznych i za pomocą kołnierzy.
Czujniki momentu – zasada działania i budowa Czujniki momentu to urządzenia służące do pomiaru momentu siły. Moment siły jest wielkością powodującą obrót lub skręcanie wału, na który działa. Pod wpływem działającego na wał momentu siły występują w nim naprężenia skręcające. Czujniki momentu za pomocą układów tensometrycznych mierzą występujące pod wpływem tych naprężeń bardzo małe wartości przemieszczenia kątowego (skręcenia). Pomiarowy mostek tensometryczny jest przyklejony na tzw. eleme […]
Czujniki tensometryczne w postaci elastycznego elementu wykonanego ze stopu aluminium. Czujniki siły wykonywane są na zakresy pomiarowe od 10 N aż do 300 kN, czujniki wagowe do 60T. Są sprzedawane w zestawie z wybranym przetwornikiem cyfrowym lub analogowym.
Wieloosiowe czujniki siły i momentu mierzą jednocześnie do 6 składowych obciążenia: trzy siły działające wzdłuż różnych osi (Fx, Fy, Fz) oraz trzy momenty (Mx, My, Mz). Mają zastosowanie np. w końcówkach manipulatorów robotów, dając pełną informację o stanie obciążenia.
Wzmacniacze telemetryczne to unikalne rozwiązanie na przesyłanie sygnału z układów mostków tensometrycznych lub z termopar umieszczonych na wirujących elementach np. na wałach napędowych.
Jedno lub wielokanałowe wzmacniacze tensometryczne do ogólnych zastosowań.

Wszystkie produkty

AT1 to wielokanałowy wzmacniacz tensometryczny o budowie modułowej. System składa się ze wzmacniacza cyfrowego AT1.1, przetwornika USB AT1.3-4 oraz wyświetlacza AT1.2 lub komputera PC z dedykowanym oprogramowaniem PROFI. Elastyczność i modułowość systemu polega na tym, że do jednego przetwornika USB można podłączyć 4 ośmiokanałowe wzmacniacze. Dostarczane oprogramowanie pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch przetworników USB. Można zatem skonfigurować wielokanałowy (od 8 do 64 kanałów) system […]
Wzmacniacz tensometryczny AT5 jest przeznaczony do wzmacniania sygnału z jednego układu tensometrycznego w postaci pełnego mostka lub półmostka. Za pomocą wzmacniacza AT5 oraz tensometrów można wykonywać pomiary względnych odkształceń, drgań, momentów skręcających i zginających, sił oraz ciśnień.
Wzmacniacz tensometryczny AT50 jest przeznaczony do wzmacniania sygnału z jednego układu tensometrycznego w postaci pełnego mostka lub półmostka. Wzmacniacz zawiera wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy. Wzmocniony sygnał cyfrowy może być przesyłany na znaczne odległości bez zakłóceń. Do wyjścia wzmacniacza AT50 można podłączyć dedykowany wyświetlacz lub komputer PC z dostarczonym oprogramowaniem. Można również korzystać z obu urządzeń jednocześnie. Wyświetlacz pozwala także konfigurować param […]
Skrętnie sztywne sprzęgła MK zapewniają kompensację nieosiowości liniowych, kątowych oraz promieniowych powstających przy łączeniu dwóch wałów za pomocą czujnika momentu siły. Sprzęgła MK produkowane są do wszystkich czujników momentu TILKOM z mocowaniem kołnierzowym. Mogą być również stosowane w różnych obszarach inżynierii w celu przeniesienia momentu skręcającego pomiędzy obracającymi się wałami o niewspółosiowości i ukośnymi osiami. Charakteryzują się znaczną podatnością osiową i kątową, o d […]
Skrętnie sztywne sprzęgła MB zapewniają kompensację nieosiowości liniowych, kątowych oraz promieniowych powstających przy łączeniu dwóch wałów za pomocą czujnika momentu siły. Sprzęgła MB produkowane są do wszystkich czujników momentu TILKOM z wałem cylindryczny,. Mogą być również stosowane w różnych obszarach inżynierii w celu przeniesienia momentu skręcającego pomiędzy obracającymi się wałami o niewspółosiowości i ukośnymi osiami. Charakteryzują się znaczną podatnością osiową i kątową, o dużej […]
Wszystkie czujniki TILKOM, zarówno siły jak i momentu, posiadają wbudowany przetwornik ADC. Przesyłany dalej sygnał jest sygnałem cyfrowym. W komplecie z każdym czujnikiem dostarczany jest jeden wybrany dekoder służący do przetworzenia sygnału z czujnika na wybrany sygnał standardowy analogowy lub cyfrowy. Zaletą systemu TILKOM jest możliwość podłączenia wielu dekoderów do jednego czujnika, co daje możliwość multiplikowania i rozdzielania sygnału pomiarowego na różne urządzenia. […]
Wyświetlacz T40 współpracuje ze wszystkimi czujnikami momentu serii M40, M20C, MA20 oraz czujnikami siły CT. Posiada funkcję autoidentyfikacji typu podłączonego czujnika, jednostki i zakresu pomiaru. Może być wykorzystywany zarówno z czujnikami siły jak i z czujnikami momentu. Wyświetla aktualny moment siły lub siłę, prędkość obrotową oraz moc. Wyświetlacz sam przybierze odpowiednią konfigurację w zależności od podłączonego czujnika.
Wyświetlacz T42 współpracuje ze wszystkimi czujnikami momentu serii M oraz czujnikami siły CT. Posiada funkcję autoidentyfikacji typu podłączonego czujnika, jednostki i zakresu pomiaru. Może być wykorzystywany zarówno z czujnikami siły jak i z czujnikami momentu. Wyświetla aktualny moment siły lub siłę, prędkość obrotową oraz moc. Wyświetlacz sam przybierze odpowiednią konfigurację w zależności od podłączonego czujnika. Wyposażony dodatkowo w wyjście retransmisyjne pomiaru cyfrowe lub analogowe. […]
Wyświetlacz T41 współpracuje z czujnikami momentu typu M40 i M20C. Posiada funkcję autoidentyfikacji podłączonego czujnika, jednostki i zakresu pomiaru. Może być wykorzystywany zarówno z czujnikami siły jak i z czujnikami momentu. Wyświetla aktualny moment obrotowy, prędkość obrotową oraz moc. Wyświetlacz sam przybierze odpowiednią konfigurację w zależności od podłączonego czujnika.
Wyświetlacz T50 może być używany z czujnikami siły i momentu w celu obserwacji wartości mierzonej ze znacznej odległości. Dzięki dużym i wyraźnym cyfrom w postaci wskaźników 7-segmentowych LED wskazanie wyświetlacza można odczytać nawet z odległości 50 m.