Wieloosiowe czujniki siły i momentu mierzą jednocześnie do 6 składowych obciążenia: trzy siły działające wzdłuż różnych osi (Fx, Fy, Fz) oraz trzy momenty (Mx, My, Mz). Mają zastosowanie np. w końcówkach manipulatorów robotów, dając pełną informację o stanie obciążenia.

Czujniki dwuskładnikowe M42 są przeznaczone do jednoczesnego pomiaru momentu obrotowego, siły osiowej oraz prędkości obrotowej w różnych dziedzinach inżynierii i przemysłu. Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą USB 2.0. Dołączone oprogramowanie pozwala na podgląd mierzonych wartości w czasie rzeczywistym oraz na ich rejestrację z częstotliwością do 5 kHz.
4-komponentowy czujnik sił i momentu M44 mierzy siły wzdłuż trzech prostopadłych osi (Fx, Fy, Fz) oraz moment obrotowy Mz, a także prędkość obrotową oraz temperaturę wirnika. Znajduje zastosowanie w procesie zgrzewania tarciowego. Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą USB 2.0. Dołączone oprogramowanie pozwala na podgląd mierzonych wartości w czasie rzeczywistym oraz na ich rejestrację z częstotliwością do 5 kHz.
6-komponentowy czujnik M36 mierzy jednocześnie siły (Fx, Fy, Fz) oraz momenty sił (Mx, My, Mz), działające wzdłuż trzech osi ortogonalnych. Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą USB 2.0. Dołączone oprogramowanie pozwala na podgląd mierzonych wartości w czasie rzeczywistym oraz na ich rejestrację z częstotliwością do 5 kHz.